Úvod služby

 

WWW STRÁNKA JE MOMENTÁLNE V REKONŠTRUKCII.

www.facebook.com/majcinikcom

 

Som vyštudovaný záhradník zaoberajúci sa kompletným návrhom, poradenstvom, realizáciou a údržbou súkromnej zelene.

Súčasťou realizácií je budovanie chovných i plávacích jazier, potokov, vodopádov s využitím gumenej fólie Firestone, kompletné vybudovanie a zapojenie automatického závlahového systému Hunter, taktiež odvodnenie, zaizolovanie a celkové vybudovanie strešných záhrad systémom Bauder použiteľným na rovných aj šikmých strechách a drevených i betónových povrchoch.

Okrem toho ponúkam realizovanie verejnej zelene a jej údržbu – rez živých plotov,  údržba výsadieb, výsadba solitérnych stromov a arboristické práce vykonávané stromolezeckou technikou.

Neodmyslieteľnou súčasťou dobre vykonanej a ukončenej práce je zanechanie čistého priestranstva zhodnocovaním drevnej hmoty - štiepkovaním a drvením biologického odpadu. Za profesionálne ukončenú prácu považujem plochu zrealizovanú podľa vašich požiadaviek, predstáv a mojich skúseností.

Záhradníckym firmám ponúkam pomocné práce s vlastným strojovým vybavením.

Kontakt

Peter Majčiník
Horný Moštenec 184
01701 Považská Bystrica
+421 915 422 038
peter@majcinik.com

Predaj

aktuálna ponuka malých poľnohospodárskych strojov

 

kontakt - mapa stránok

© 2007-2024 Peter Majčiník | Práva na všetky použité materiály sú vyhradené.